Zoznam použitej literatúry

E. Hemingway : Komu zvonia do hrobu. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2001
Kolektív autorov : Encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava, Obzor 1978
Válek, I.: Malý lexikón literárnych diel. Žilina, Knižné centrum
Kolektív autorov: Dejiny svetovej literatúry. Bratislava, Osveta 1963