Obsah diela

Hlavný hrdina Robert Jordan je Američan, ktorý má veľmi rád Španielsko, i národ, ktorý ho obýva, a preto sa rozhodne odísť zo svojej vlasti a bojovať za španielsku republiku proti fašistom. Od generála Golza dostáva rozkaz vyhodiť do vzduchu most, ktorým by pri ofenzíve republiky mohli fašisti dostať posily. Je to strategická a neľahká úloha, čo si Robert uvedomuje, a preto bude potrebovať ďalších ľudí, s ktorými pokyn zrealizuje. So sprievodcom Anselmom sa vyberie do hôr, kde sú partizánske skupiny. Dostávajú sa do skupiny, v ktorej velí Pablo, bývalý veľmi uznávaný bojovník za republiku, z ktorého je však už len zbabelý opilec Silnú autoritu si medzi ostatnými udržuje Pablova mujer – Pilar. Je to urastená žena, pred ktorou majú ostatní hlboký rešpekt. Dávnejšie pred príchodom Roberta Jordana pri jednej bojovej akcií pablovi chlapi zachránili z rúk fašistov úbohé dievča, ktoré vo vojne prišlo o rodičov. Pilar ju prijala a starala sa o ňu, lebo dievča prežilo vo väzení veľa krutosti a zneužívania. Keď ju potom Robert Jordan uvidel, zaľúbili sa do seba. Do plánovaného zničenia mosta ostávali štyri dni. V skupine však Robertovou prítomnosťou neboli príliš nadšení, pretože vedeli, že akcia to bude veľmi nebezpečná a môže mnohým z nich priniesť smrť. Báli sa preto, lebo už si akosi zvykli na pokojný život v horách, z ktorých mohli bezpečne sledovať priebeh vojny. Morálku v skupine udržovala hlavne Pilar, ktorá si s Robertom veľmi dobre rozumela. Postupne si Robert získava všetkých v skupine, len Pablo je stále proti vykonaniu rozkazu. Robert sa rozhodne, že o pomoc požiada aj veliteľa neďalekej partizánskej skupiny – El Sorda. El Sordo Roberta srdečne privíta, dohodnú sa na spolupráci. Popri prípravách prežíva Robert s Mariou čas plný vášne a zaľúbenia, správajú sa k sebe, akoby to boli ich posledné dni. Deň pred plánovaným začatím akcie je do hôr, kde sú obe partizánske skupiny, vyslaná fašistická jazda. Robert spolu s ostatnými počuje z diaľky ozvenu streľby, ktorou sa jeho spojenci márne bránili proti presile. Nakoniec prichádza fašistická letka a vyhadzuje do vzduchu vrchol kopca na ktorom sa El Sordovi muži zúrivo bránia. Všetci padnú. Keď ešte večer Pablo zmizne aj s muníciou, každý v skupine je zúfalý, ale nik to nedáva najavo. Stále si nahovárajú, že všetko dobre dopadne, aj keď vedia, že v skutočnosti nemajú šancu, aby rozkaz úspešne vykonali. Navyše Robert prežíva vnútorný rozpor, nechce hnať týchto ľudí do záhuby. Nikto z nich ani len nedúfa, že by sa Pablo mohol vrátiť, pretože všetci ho považujú za zbabelca. Preto sú veľmi prekvapení, keď uprostred noci do ich skrýše vstúpi Pablo a oznámi im, že ho mrzí čo urobil. Pablo im vysvetlí, že sa predsa len rozhodol pomôcť im pri akcií, a zohnal posily. Na druhý deň sa má vykonať rozkaz. Pilar s Mariou zbalia všetko potrebné, pretože do svojej jaskyne sa už nebudú môcť vrátiť. Chlapi si pripravia zbrane, muníciu a vyrazia do boja. Keď nenápadne obkľúčia most a stanoviská nič netušiacich strážnikov, v tichosti čakajú na signál, ktorý im potvrdí, že generál Golz začal ofenzívu. Tým signálom má byť nálet bombardérov na neďaleké nepriateľské línie. Keď začujú prvé mohutné série výbuchov, zaútočia na nepriateľa. Robert s Anselmom majú na starosť službukonajúceho strážnika, Pablo s ostatnými pobije zálohu. Pilar s Mariou sú skryté a strážia kone. Keď Robert zabije strážnika, môže sa spustiť pod most a podmínovať ho. Medzitým sa Pablo so zbytkom mužov vracia z opačnej strany mosta. Robert s Anselmom sa skryjú a odpália nálož. Kusy železobetónu lietajú široko po okolí. Robert Jordan sa postaví, Anselmo zostáva nehybne ležať- kus letiacej ocele ho zasiahol. Pri útoku na zálohu Pablo stratil šiestich mužov – piatich neznámych partizánov a Fernanda, ktorý bol z ich skupiny. Teraz sa museli dať na útek. Rýchlo vybehli hore, kde mali odložené kone. Na nich museli prejsť znova okolo mosta, a vybehnúť na protiľahlú stráň, kadiaľ viedla cesta do bezpečia. Na opačnej strane zbúraného mosta však už boli zhromaždené fašistické tanky, ktoré mali ísť na pomoc proti republikovej ofenzíve. Robert uzatváral rad, v ktorom všetci prebehli okolo mosta. Musel poháňať aj koňa, ktorý niesol iba náklad. To ho zdržovalo a zaostával za ostatnými. Tanky do nich pálili, ale nikoho nezasiahli padajúce kamene, ktoré fŕkali do vzduchu zo všetkých strán. Už keď boli všetci v bezpečí, Robert cválal na svojom koni ešte len v polke stráne. Bol na dostrel tankom. Maria s ostatnými sa pozerali, ako silný výbuch zhodil Roberta z koňa. Agustín a Primitivo sa rozbehli a odtiahli Roberta za nimi, kam už tanky nemohli dostreliť. Ľavú nohu mal zlomenú v stehennej časti. Vedel, že takto nebude môcť s nimi pokračovať v úteku, lebo by ich veľmi spomaľoval. Nemohol kvôli sebe ohroziť ostatných, preto si zavolal Mariu a začal sa s ňou lúčiť. Ona sa rozplakala vedľa neho a nechcela sa od neho odtrhnúť. Radšej by tam bola zomrela s ním, akoby mala odísť s ostatnými. Ale Robert ju presviedčal, že aj keď odíde bez neho, on ostane s ňou po celý čas, nikdy ju neopustí. Potom Pilar Mariu odvliekla, všetci sa s Robertom narýchlo rozlúčili a zmizli v lese. Robert strácal veľa krvi, takmer zamdlel. Onedlho sa hore stráňou hnala fašistická jazda. So zbraňou v ruke očakával jej príchod